Byte av vattenmätare

Digital vattenmätare. Foto: Sölvesborg Energi.

Om du har hunnit få den här typen av nyare vattenmätare, så blir den fjärravläst och du behöver inte rapportera in din mätarställning. Foto: Sölvesborg Energi.

Inför vattenmätarbyte behöver du som är fastighetsägare kontrollera att ventilerna fungerar och att det finns en konsol som är fäst i väggen till mätaren.

Det här behöver du ha koll på innan vi kommer (om du får ett brev med din bokade tid står detta i brevet, om du får ett SMS står där att du hittar detta här på vår hemsida).

  1. Kontrollera att du har en mätarkonsol som är fäst i väggen och åtgärda detta om det inte finns.

  2. Kontrollera att ventilerna fungerar, det gör du på följande sätt:

    a) Stäng avstängningsventil (“A” på illustrationen nedan) och öppna en kran i huset. Om det inte kommer något vatten och mätaren inte snurrar, är ventilen tät och vattenmätaren kan bytas.

    b) Om det kommer vatten, prova att öppna och stänga ventilen “A” en gång till. Kommer det fortfarande vatten stänger inte ventilen och detta måste åtgärdas.

Det är en VVS-firma som kan hjälpa dig om du behöver åtgärda någonting på din mätarplats.

Om ventilerna inte fungerar och/eller konsolen som ska vara fäst i väggen inte finns kan vi inte byta vattenmätaren, utan vi behöver komma tillbaka en gång till efter att du som fastighetsägare ordnat det. Om det händer, eller du inte meddelat oss 24 timmar innan om du fått förhinder på din bokade tid, har vi rätt att fakturera dig eftersom vi då åkt ut i onödan. Men bytet kostar ingenting om allt är på plats när vi kommer och det görs på din bokade eller ombokade tid.

Illustration över vattenmätare. A: avstängningsventil, B: avstängningsventil. Mätarkonsolen finns i mitten.

A: avstängningsventil, B: avstängningsventil. Mätarkonsollen, som du måste ha fäst i väggen för att vi ska kunna byta vattenmätare, finns i mitten av bilden.

Arbetet med att byta vattenmätare i kommunen pågår kontinuerligt. För att du ska känna dig trygg har vi personliga ID-kort som visar varifrån vi kommer och kläder och bilar med företagsnamnet. Våra besök för vattenmätarbyten är bokade på förhand via SMS eller brev. Om du känner dig osäker på om personen som vill komma in hemma hos dig är den han eller hon utger sig för att vara, kan du under kontorstid ta kontakt med vår kundservice på telefon (du hittar telefonnumret längre ner på den här sidan) för att kontrollera om uppgifterna personen vid dörren uppger stämmer. Byte av vattenmätare sker endast kontorstid, aldrig kvällar eller helger.

När turen kommer till dig, så får du på förhand ett SMS med din bokade tid. Många av våra kunder har vi automatiskt mobiltelefonnummer till eftersom de är folkbokförda på fastighetens adress, men om du har skyddat nummer, oregistrerat kontantkort eller fritidshus kan du behöva anmäla dig manuellt till vår SMS-tjänst. Har vi inget mobilnummer till dig, så får du istället ett brev hem i din postlåda. Bytet tar ungefär en kvart. Kan du inte ta emot oss på din bokade tid, så har du möjlighet att ändra den.

Om det är dags att byta en mätare eller inte beror framförallt på hur gammal den är, så vi har inte glömt dig om vi kört vidare efter att ha varit hos din granne.

De nya vattenmätarna är säkrare, mer exakta och blir automatiskt fjärravlästa. Du kan inte tacka nej till att byta ut din vattenmätare, eftersom det är ett lagkrav att detta görs med vissa intervall.

Har du fortfarande en äldre modell av vattenmätare, så kan det vara bra att varje gång din faktura kommer rapportera in din mätarställning till oss via vår hemsida, så att du får räkningar som stämmer överens med din förbrukning. I annat fall baserar vi detta på din tidigare förbrukning, och du får kanske inte veta om du får mycket pengar tillbaka eller är skyldig oss någonting förrän långt i efterhand, då summan kan ha hunnit växa över tid.

Äldre modell av vattenmätare.

Exempel på äldre modell av vattenmätare. Foto: Serny.

Om du har hunnit få en digital vattenmätare som är den modell vi byter till nu, så blir den fjärravläst och du behöver inte rapportera in din mätarställning.

Att oavsett vilken modell du har då och då stämma av fakturan är även ett bra sätt att tidigt upptäcka fel, som till exempel om det skulle finnas en osynlig vattenläcka hemma som gör att din förbrukning ökat onormalt mycket. Om du misstänker en läcka, kontakta en VVS-firma för att få hjälp.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp