Leverantörsfaktura

Vi vill helst ha din faktura som e-faktura via Inexchange. Med e-faktura menar vi i det är sammanhanget inte en fil som du skickar med mejl, utan vi använder oss av systemet Inexchange. Om du inte använt detta systemet tidigare och har frågor så kan du kontakta oss på uppgifterna längre ner på den här sidan. Du måste alltid ange referensnummer, på vilket sätt du än skickar faktura till oss. Du hittar referensnummer längre ner på den här sidan.

Sölvesborg Energi är ett gemensamt namn för de tre bolagen:

  • Sölvesborgs Energi och Vatten AB, organisationsnummer: 556055-8677
  • Sölvesborgs Energi AB, organisationsnummer: 556528-8098
  • Sölvesborgs Fjärrvärme AB, organisationsnummer: 556639-1008

E-faktura/elektronisk faktura

För att göra hanteringen av leverantörsfakturor mer effektiv, snabbare och säkrare vill vi ta emot elektroniska fakturor. Vi hoppas att ni hjälper oss med detta och själva vill dra nytta av e-fakturans fördelar. I upphandlingar kräver vi e-fakturor från våra leverantörer. Vår VAN-operatör är InExchange. Vår referens är tvingande fält.

Uppgifter för fakturering


Sölvesborgs Energi och Vatten AB

Sölvesborgs Energi AB

Sölvesborgs Fjärrvärme AB

GLN

7365560558679

7365565288090

7365566391003

Orgnr

556055-8677

556528-8098

556639-1008

VAT

SE556055867701

SE556528809801

SE556639100801

Peppol-ID

0007:5560558677

0007:556631008

0007:55662880

VAN-operatör

InExchange

InExchange

InExchange

PDF-faktura via e-post

Mailas till info@solvesborgenergi.se

Faktureringsadress

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

294 80 SÖLVESBORG

Sölvesborgs Energi AB

294 80 SÖLVESBORG

Sölvesborgs Fjärrvärme AB

294 80 SÖLVESBORG

Referensnummer

Observera att samma person kan ha olika referensnummer beroende på vilket bolag det gäller.

Referensnummer för Sölvesborgs Energi och Vatten AB

1000 Roger Mattsson
1100 Sven Ballovarre
1200 Sara Thim
1210 Anna Hansson
1220 Anna-Lena Wägbo
1230 Sari Erlandsson
1240 Henriette Hansson
1250 Vakant
1300 Dan Green
5100 Tord Andersson
5120 Martias Lind
5130 Krister Henriksson
5140 Mikael Strid
5150 Niklas Östensson
5160 Tobias Wendel
5170 Martin Kullberg
5180 Mattias Magnusson
5220 Johan Södergren
5230 Kent Eriksson
5700 Charlotta Wildt-Persson
5710 Ronny Svensson
5715 Fredrik Larsson
5720 Lennart Ringagård
5721 Rickard Jönsson
5722 Tommy Birgersson
5723 Björn Remelin
5724 Alexander Svensson
5730 Emil Håkansson
5735 Patrik Wickström
5750 Jonas Nordh
5760 Åsa Zetreus
5770 Michael Borg

Referensnummer för Sölvesborgs Energi AB

9201 Roger Mattsson
9202 Sven Ballovarre
9203 Sara Thim
9204 Anna-Lena Wägbo

Referensnummer för Sölvesborgs Fjärrvärme AB

9301 Roger Mattsson
9302 Sven Ballovarre
9303 Sara Thim
9304 Vakant
9305 Anna-Lena Wägbo
9306 Tord Andersson
9307 Mikael Strid
9308 Jonas Nordh
9309 Tobias Wendel
9310 Charlotta Wildt-Persson
9311 Martias Lind
9312 Anna Hansson
9313 Michael Borg

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Kundservice