Nödvatten

Om området där du bor skulle bli utan dricksvatten en längre tid, till exempel på grund av en vattenläcka eller förorening, så finns en plan för när och hur Sölvesborg Energi ställer ut nödvattentankar.

Vi ställer som regel inte ut vattentankar om vattnet är drickbart efter att du kokat det – då går vi istället ut med kokningsrekommendationer.

Vid ett kortare avbrott ställs heller inga tankar ut. Du som privatperson behöver själv ha en beredskap för att klara den första tiden utan hjälp från samhället. Om/när tankar ställs ut, behöver du själv ha en vattendunk eller motsvarande att hämta vatten i. Du kommer då att få hämta maximalt 3-5 liter per person och dygn.

Du som har djur, som till exempel hästar, kommer om du berörs att behöva hämta vatten från ett rent vattendrag eller höra med dina grannar om de har tillgång till en egen brunn med rent vatten.

Om hela eller delar av kommunen är utan vatten från oss en längre tid eller kommer att behöva koka det informerar vi om det genom bland annat SMS, Sveriges radio P4 Blekinge, på vår hemsida och på våra sociala medier.

Vanliga frågor och svar, FAQ om nödvatten

Var kommer nödvattentankarna för allmänheten att finnas?

Nödvattentankar ställs ut på ett antal förutbestämda platser i det geografiska området som berörs, och du kommer få information om var du ska hämta vatten om det blir aktuellt.

Vilka får vatten först?

Verksamheter med särskilda behov och samhällsviktig funktion, till exempel hälso- och sjukvård, enligt en förutbestämd prioritetsordning.

En del nödvattentankar kommer att vara särskilt för dessa verksamheter och inte för allmänheten.

Hur hämtar jag dricksvatten?

Du behöver själv ha med dig en vattendunk eller motsvarande att hämta vatten i.

Hur mycket vatten får jag ta?

Maximalt 3-5 liter per person och dygn.

Hur gör jag om jag behöver gå på toaletten?

Om du är utan vatten av någon annan anledning än på grund av ett strömavbrott kan du samla regnvatten eller ta havsvatten i en hink eller en vattenkanna. Det vattnet häller du sedan ner i din toalett för att på så sätt spola. Använd inte dricksvatten från nödvattentankarna till att spola i toaletten.

Om du är utan vatten på grund av ett strömavbrott är det bästa om du helt kan låta bli att spola i toaletten eller hälla ner någonting i toaletten eller vasken, eftersom systemet för att ta emot avloppsvatten troligen inte fungerar.

Vad gör jag om det finns vatten i kranen, men det är förorenat?

Vi ställer som regel inte ut vattentankar om vattnet är drickbart efter att du kokat det – då går vi istället ut med kokningsrekommendationer.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp