Så här läser du av din mätare

Här visas hur du ska läsa av din vattenmätare.

Så här ska du läsa av din vattenmätare.

En gång varje år begär vi in en avläsning av din vattenmätare. Avläsningskorten skickas ut och sammanställas genom företaget Evry. Det går givetvis bra att lämna en avläsning oftare än så direkt till oss om du önskar via e-post, vårt formulär på hemsida eller telefon.

Så här gör du en mätaravläsning

Vi rekommenderar att du stämmer av mätarställningen på din vattenmätare varje gång fakturan kommer. Du kan då upptäcka i god tid om det är något som inte stämmer. Ibland är det så enkelt att familjeförhållanden har förändrats, man blir kanske fler eller färre i familjen. Men det kan också vara så att toalettstolen står och rinner eller att en säkerhetsventil till varmvattenberedare läcker.

Det här ska du rapportera in

På en vattenmätare till en villa finns det alltid fem heltal och det är enbart dessa som ska rapporteras in. Vid installation av en ny vattenmätare börjar den alltid på 00000, om det finns decimaler är de i de flesta fall röda och ska inte rapporteras in. Står det till exempel 00258 på din mätare så är det alltså 258 som är den korrekta avläsningen.

Digital mätare

Om du har fått en digital mätare kommer du inte att få något avläsningskort, vi fjärravläser istället din mätare minst en gång om året.

Enkel felsökning

Misstänker du att det är något som inte stämmer med din mätare, så kan du börja med att kontrollera så att mätaren står helt stilla när du inte har något vatten på. I detta fall är det inte siffrorna som ska stå stilla utan det lilla hjulet i mitten av mätaren. Om det rör på sig så är det vatten som rinner genom mätaren.

På de nyaste mätarna är det inget hjul som snurrar utan det är en ruta till vänster om mätarställningen som man ska titta på. Är den rutan tom registrerar inte mätaren något vatten, men rinner det vatten genom mätaren visas en vandrande pil i rutan.

Misstänker du att du har en läcka av något slag? Kontakta rörmokare!

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Kundservice