Bevattningsförbud

En person vattnar en växt utomhus med slang med handmunstycke.

Det går bra att vattna med slang med handmunstycke även när det är bevattningsförbud. Foto: Scandinav bildbyrå.

Under sommarhalvåret behöver vi ibland införa bevattningsförbud. Förbudet gäller för de som har kommunalt vatten från oss, inte för de som har egna brunnar.

När det är bevattningsförbud får du som har kommunalt vatten från oss INTE:

  • Vattna gräsmattan med vattenspridare
  • Fylla en pool med vatten

Du får däremot:

  • Vattna blommor och växter med vattenkanna
  • Vattna blommor och växter med slang med handmunstycke

Sölvesborg Energi ansvarar för vattendistributionen av det kommunala dricksvattnet och värme och sol innebär alltid ett ökat tryck på vattentillgången.

Vi har de senaste åren gjort flera stora investeringar för att vara så bra rustade som möjligt, vi har kopplat in flera borror, kopplat samman våra vattennät samt renoverat och uppgraderat borror och vattenverk. Trots att kapaciteten har utökats så styrs vi ändå av våra vattendomar som avgör hur mycket vatten vi får pumpa upp och distribuera ut.

De tillfälliga topparna som uppstår i samband med varmare och torrare väder gör att vi överbelastar ledningsnätet och tömmer våra vattenreservoarer i snabbare takt än vad vi hinner fylla. För att inte riskera ett överuttag eller att våra abonnenter blir utan vatten, behöver vi ibland ha bevattningsförbud.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp