Avlopp, spillvatten

En liten leksaksjordglob på kanten av en toalettsits.

Tänk på vad du spolar ner i toaletten. Foto: Mostphotos.

Omhändertagande av avloppsvatten sker på våra reningsverk. Dessa är placerade i Sölvesborg, Nogersund, Djupekås och Kylinge.

Avloppsvattnet pumpas till reningsverken av drygt 100 stycken pumpstationer i spillvattenledningar. Nedan ser du ett par filmer om vatten och avlopp från vår branschorganisation Svenskt Vatten. 

Spola smart

Vi i hushållen spolar ner mer skräp än industrin. I avloppet hamnar allt från bomullspinnar, tamponger och kondomer till mediciner, lacknafta och färgrester. För att inte tala om alla kemikalier från hygienprodukter, rengöringsmedel och kläder. Du kan hjälpa oss att arbeta för en bättre miljö genom att inte slänga miljöfarliga saker i avloppet. Spola bara ned det som passerat genom kroppen samt toalettpapper.

Tips är att alltid ha en papperskorg inne på toaletten så att inte skräpet råkar hamna i toaletten istället.

Detta får spolas ner i avloppet

  • Kiss, bajs och toalettpapper (och vatten förstås) i toaletten.
  • Diskvatten och drycker i vasken.

Detta får aldrig spolas ner i avloppet

Hushållspapper

Hushållspapper och pappershanddukar är gjort för att suga upp vatten. När det suger upp vatten sväller det och bildar proppar i ledningarna. Hushållspapper löser sig inte i vatten och skall därför slängas i hushållsavfallet.

Olja och matfett

Fett som spolas ner i avloppet kan orsaka stora problem. I avloppet sjunker nämligen temperaturen, varpå fettet fastnar och stelnar till cementliknande proppar. I värsta fall kan det leda till översvämning hos dig eller din granne.

Genom att ta hand om fettet på rätt sätt kan du bidra med en värdefull insats. Flytande matfett häller du i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork och lägger bland restavfall. Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre miljöförlust än igensatta avloppsrör. Stekfett från stekpannor och kastruller kan du torka ur med hushållspapper. Släng sedan pappret som matavfall.

Mat

Mat i vasken kan skapa stopp i avloppet. Tänk på att alltid skrapa av maten från tallrikar och kastruller direkt i avfallspåsen innan du diskar. Har filen eller yoggin blivit för gammal är det bättre att slänga hela förpackningen med innehåll i brännbart än att spola ut det i vasken.

Våtservetter

Precis som hushållspapper löser den sig inte våtservetter i vatten. Detta leder till stopp i avloppet. Släng därför våtservetter i hushållsavfallet.

Bindor, tamponger och kondomer

Dessa skapar alla driftsstörningar och problem i ledningssystem och reningsverk. Kasta dem därför i en papperskorg som förslagsvis placerats vid toaletten.

Bomullstussar och tops

Tops kan ta sig igenom våra galler och komma förvånansvärt långt i systemet. Kasta därför alltid bomullstussar och tops i papperskorgen.

Hår

Hår tovar ihop sig och skapar driftsstopp i ledningar, pumpar och reningsverk. Samla ihop hår från borste och golvbrunn och släng det i hushållsavfallet.

Snus och cigarettfimpar

Snus och cigarettfimpar innehåller kadmium, ett gift som inte kan brytas ner i reningsverket och då följer med ut i havet. Släng därför snus och cigarettfimpar i det brännbara hushållsavfallet.

Mediciner

Mediciner kan innehålla ämnen som inte kan renas i reningsverket och som påverkar våra hav och djuren som lever där. Därför skall gamla och överblivna mediciner alltid lämnas in på apotek.

Färg och kemikalier

Alla former av färger och kemikalier skall lämnas till återvinningscentralen som farligt avfall. Detta gäller även vattenlösliga inomhusfärger. Rengör penslar och verktyg i separata kärl som sedan lämnas till återvinningscentralen.

Biltvätt

Tvätta aldrig bilen på gatan, då rinner smutsvattnet tillsammans med alla rengöringsmedel rakt ut i närmsta vattendrag. Välj istället biltvätten där finns speciell utrustning som renarvattnet från oljerester, tungmetaller, föroreningar och kemikalier.

Miljöfarligt avfall lämnas på återvinningscentral

Miljöfarligt avfall kan du kostnadsfritt lämna på Västblekinge Miljö AB:s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (VMAB) återvinningscentral i Sölve.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp