Missfärgat vatten

I samband med omkoppling av eller arbete på vattenledningar kan det lossna avlagringar vilka kan leda till missfärgat vattnet. Ibland kan det bli missfärgningar i vattnet trots att det inte är i ditt område arbetet har utförts.

För att undvika missfärgningar på kläder etc. bör du därför efter arbete på vattenledningsnätet spola i kallvattenkranen närmast din vattenanslutning in i huset. Spola till dess att vattnet är klart innan du använder toalett, tvättmaskin eller annan utrustning som är ansluten till vatten.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp