Vattenkiosker

Vattenkiosk på Gamlevägen.

I våra vattenkiosker har du som privatperson möjlighet att tappa mindre mängder vatten gratis. Foto: Serny.

I Sölvesborgs kommun finns tre vattenkiosker där du som privatperson eller företagare kan hämta dricksvatten vid behov. Du hittar våra vattenkiosker på Gamlevägen i Bjäraryd, vid reningsverket på Thure Carlssons väg centrala Sölvesborg och i anknytning till Sölvesborg Energis personalparkering på Åkarevägen i Sölve.

Du som privatperson

I våra vattenkiosker har du som privatperson möjlighet att tappa mindre mängder vatten gratis. Du kanske behöver vatten vid ett tillfälligt vattenavbrott eller bara behöver fylla vattenflaskan efter joggingrundan. Tänk på att ta med egen dunk att fylla vatten i.

Så här fungerar vattenkioskerna

Vattenkioskerna är en komplett lösning för att se till att VA-kollektivet får betalt för producerat vatten. Systemet består av ett elektroniskt kontrollskåp som identifierar användaren och mjukstartar och stoppar vattenleveransen. Efter avslutad tankning sänds uppgifter om mängd, pris och klockslag till kontrollprogrammet som sedan exporterar dessa värden till kommunens debiteringssystem för vattenmätare.

Det elektroniska kontrollskåpet är utrustat med ett ellås som bara öppnar om rätt nyckel stoppas in i den utvändigt monterade nyckelläsaren. Kontrollskåpet som innehåller start och stoppknappar visar löpande total volym och totalt belopp. Kunder som tankar i detta system får egna inloggningsuppgifter och kan enkelt se hur mycket deras egna användare tankat online.

Efter varje avslutad tankning töms systemet på vatten vilket innebär att tankning kan ske året runt – även i minusgrader!

Säkerställer dricksvattenkvaliteten

Vattenkiosker säkerställer kvaliteten och säkerheten för vattnet till dig som kund. Vattenkiosker är byggda på ett sätt som gör att inte bakterier kan vandra in i ledningarna och sprida smitta vid tappning av vatten.

Därför är vattenkiosker att föredra framför brandposter

Idag hämtar företag i vissa fall vatten från brand- och spolposter på det allmänna ledningsnätet i kommunen. Tappning av vatten från dessa kan bidra till smitta och smuts i dricksvattnet. I brandposterna kan bakterier komma in och vandra i ledningssystemet och i värsta fall orsaka allvarliga smittspridningar.

Att tappa vatten från brandposter kan även orsaka allt från tryckfall hos fastigheterna i närområdet till föroreningar och missfärgning av vattnet.

För företagare

Du som behöver större mängder vatten måste ha ett abonnemang för att kunna hämta vatten från vattenkioskerna. Kontakta kundservice, kontaktuppgifter finns längre ner på den här sidan.

Hitta till vattenkioskerna, karta

Nedan hittar du länkar till vattenkioskernas ungefärliga plats på en karta (Google maps).

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp