Gata

Sölvesborg Energi har på uppdrag av kommunen ansvar för underhåll och i vissa fall om- och tillbyggnad av det kommunala gatu- och vägnätet. I det ansvaret ingår belysning, och även mark- och anläggningsarbeten kan ingå. Utöver Sölvesborgs kommun är Trafikverket väghållare i Sölvesborg. De har hand om de flesta gatorna på listerlandet och i de norra delarna av kommunen. Det finns också ett antal privata vägar. För dessa ansvarar varje ägare själv.