Västra Torsö

Utbyggnaden är en del av Sölvesborgs kommuns ambition att ansluta områden till den allmänna VA-anläggningen i syfte att förbättra den framtida lokala miljön, och även för att få en mer hållbar och långsiktig vatten- och avloppsförsörjning.

Tidplan

Sölvesborg Energi planerar att bygga ut det allmänna vatten och avloppsnätet i Västra Torsö, med preliminär start under 2026. Denna tid är bara preliminär eftersom utbyggnaden av Östra Torsö måste var besiktigad och godkänd innan vi kan gå vidare med att ansluta den västra delen. Alla ledningsrätter, tillstånd och bygglov måste även vara klara innan det kan upphandlas en entreprenör som kommer att utföra arbetena.

Om arbetena kommer i gång som planerat så är det en uppskattad byggtid på ca 1 år. Detta medför att det inte kan bli aktuellt med några anslutningar eller andra arbeten inne på fastigheterna förrän tidigast 2027.

Info

Svar på vanliga frågor hittar ni här på vår hemsida, här finns även information om gällande VA-taxa.

Fältarbeten

Det kommer att göras en del förundersökningar i området kring Västra Torsö. Detta krävs för projekteringen och då kommer personal från Movak och även Sölvesborg Energi att röra sig i området.

Inventering av enskilda avloppsanläggningar kommer att utförs för att kunna placera anslutningspunkterna till den allmänna VA-anläggningen på lämpligaste platsen för den enskilde fastighetsägaren samt även ur driftsynpunkt för ledningsägaren. Det kommer även att utföras en del mätningarbeten i samband med detta.

Läs mer

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp