Vattenledning Bromölla-Sölvesborg

Anläggande av ny vattenledning i samband med kompletterande dricksvatten från Bromölla.

Sölvesborg Energi kommer under oktober att påbörja de slutgiltiga arbetena med den nya vattenledningen som ska förstärka upp Sölvesborgs vattenförsörjning med dricksvatten från Bromölla. I samband med detta bygger vi även om delar av det befintliga vatten- och avloppsnätet i Valje, och en ny pumpstation kommer att anläggas.

Under pågående arbeten kan det bli en del störningar i området och en viss begränsad tillgänglighet. Vi kommer att försöka minimera störningarna så gott det går, men hoppas att ni har förståelse.

Arbetena beräknas vara klara till våren 2024.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp