Sandviken etapp 6

Information om VA-utbyggnad i Sandviken etapp 6

Tidplan

Enligt en preliminär tidplan kommer anläggningsarbetena att påbörjas under vecka 35. Anslutningar till de nya VA-ledningarna beräknas kunna ske sommaren 2022. Under pågående utbyggnad kommer det bli en del störningar i området och en viss begränsad tillgänglighet. Vi kommer att försöka minimera störningarna så gott det går, men hoppas att ni har förståelse.

Anslutning

Mer information om när ni kan ansluta och hur ni går till väga kommer att skickas ut när utbyggnaden är klar. Svar på vanliga frågor hittar ni på vår hemsida, där det även finns information om gällande VA-taxa.

Glöm inte att skicka in er servisanmälan om ni önskar att ansluta er, blanketten finns på vår hemsida.

Inkoppling får först ske sedan förbindelsepunkt meddelats

Även om utbyggnaden och alla arbeten verkar vara färdiga så måste ni invänta ett skriftligt meddelande från Sölvesborg Energi innan ni får ansluta era ledningar. I det brevet får ni information om er förbindelsepunkt och klartecken på att det är ok att ansluta. Det kan bli oförutsedda fördröjningar som gör att det inte går att koppla in sig vid den tidpunkt som var beräknad, koppla därför aldrig bort ert befintliga vatten och avlopp innan ni fått information om att allt klart.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp