Sandviken etapp 6

Information gällande kommande VA-utbyggnad i Sandviken etapp 6

Projekteringen av allmänt VA är nu igång i Sandviken etapp 6. Under pågående projektering kommer personal från Sölvesborg Energi att röra sig på och omkring fastigheterna i området. Vi kommer att försöka minimera eventuella störningar så gott det går och hoppas att ni har förståelse för detta.

Denna etapp är den sista i Sandviken och utbyggnaden är enligt en preliminär tidplan tänkt att påbörjas under 2021. En förutsättning för detta är bland annat att erforderliga tillstånd och beslut erhållits.

Projekten i Sandviken är en del av en stor VA-utbyggnadsplan där vi möter behovet av en mer långsiktigt hållbar VA-försörjning. Prioriteringen av områden för utbyggnad är gjord utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv, framtagen av Sölvesborg Energi i samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst och i samarbete med WSP Sverige AB.

Mer information kommer att skickas ut när vi har kommit längre med projekteringen av ledningssträckor m.m.

Den här informationen har skickats ut till alla fastighets-/stugägare som berörs av utbyggnaden. Ni som är fler än en ägare med olika adresser har endast fått informationen utskickad till en adress, önskas annan adress för vidare information kontakta vår kundservice.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp