Sandviken etapp 6

Information om VA-utbyggnad i Sandviken etapp 6

Tidplan

Utbyggnaden i Sandviken etapp 6 är nu klar. Meddelande om förbindelsepunkt kommer inom kort att skickas ut till de stugägare som skickat in sin servisanmälan till Sölvesborg Energi.

Skicka in er servisanmälan för att ansluta

Är ni intresserade av att ansluta er fastighet eller tomt till den allmänna VA-anläggningen måste ni skicka in en servisanmälan till oss. Stugägare i området har fått servisanmälan via brev, blanketten finns även här på vår hemsida.

Mer information om när ni kan ansluta och hur ni går till väga kommer att skickas ut när utbyggnaden är klar. Svar på vanliga frågor hittar ni på vår hemsida, där det även finns information om gällande VA-taxa.

Dag- och dräneringsvatten

Sölvesborg Energi bygger ut ledningar för dricks- och spillvatten. Dag- och dräneringsvatten ska tas omhand lokalt, och får således inte avledas till den allmänna spillvattenledningen.

Inkoppling får först ske sedan förbindelsepunkt meddelats

Även om utbyggnaden och alla arbeten verkar vara färdiga så måste ni invänta ett skriftligt meddelande från Sölvesborg Energi innan ni får ansluta era ledningar. I det brevet får ni information om er förbindelsepunkt och klartecken på att det är ok att ansluta.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp