Östra Torsö

Utbyggnaden av vatten och avlopp i Östra Torsö är en del av Sölvesborgs kommuns ambition att ansluta områden till det allmänna VA-nätet i syfte att förbättra den framtida lokala miljön, och även för att få en mer hållbar och långsiktig vatten- och avloppsförsörjning.

Tidplan

Sölvesborg Energi planerar att bygga ut det allmänna vatten och avloppsnätet i Östra Torsö, med preliminär start till senhösten 2024. Denna tid är bara preliminär eftersom att alla ledningsrätter, tillstånd och bygglov måste vara klara innan det kan upphandlas en entreprenör som kommer att utföra arbetena.

Om arbetena kommer igång som planerat så är det en uppskattad byggtid på ca 1,5 år. Detta medför att det inte kan bli aktuellt med några anslutningar eller andra arbeten inne på fastigheterna förrän tidigast i början av 2026.

Info

Det har skickats ut informationsbrev gällande placering av förbindelsepunkt m.m. till alla som är berörda av denna etapp av utbyggnaden.

Svar på vanliga frågor hittar ni här på vår hemsida, här finns även information om gällande VA-taxa.

Anslutning

Glöm inte att skicka in servisanmälan om ni önskar att ansluta er, mer information och e-tjänst för anmälan hittar ni nedan.

Inkoppling får först ske sedan förbindelsepunkt meddelats. Även om utbyggnaden och alla arbeten verkar vara färdiga så måste ni invänta ett skriftligt meddelande från Sölvesborg Energi innan ni får ansluta era ledningar. I det brevet får ni information om er förbindelsepunkt och klartecken på att det är OK att ansluta. Det kan bli oförutsedda fördröjningar som gör att det inte går att koppla in sig vid den tidpunkt som var beräknad, koppla därför aldrig bort ert befintliga vatten och avlopp innan ni fått information om att allt klart.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp