Mjällby-Ljunga

Utbygganden av allmänt VA pågår just nu i Mjällby-Ljunga längs med Tockenvägen. Utbyggnaden fortsätter sedan österut längs med Mjällby Ljungavägen och söderut mot korsningen Hörviksvägen-Markasträtet. Denna etapp berör ca 43 fastigheter.

Beräknad tidpunkt för möjlighet till att ansluta till spillvatten är sommaren 2023. Vi har skickat ut ett avtal som gör att man kan ansluta till den allmänna vattenledningen innan spillvatten blir fullt utbyggt, de som har möjlighet att ansluta har fått information om detta.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp