Så här vet du om dagvattnet är rätt kopplat

Om dina ledningar är kopplade som på bilden så behöver du inte göra någon omkoppling.

Ritning över hur dagvatten ska vara kopplat. 

Ritning över hur dagvatten ska vara kopplat.

  • Blå ledning - vatten
  • Röd ledning - spillvatten (inkluderar bland annat avloppsvatten)
  • Grön ledning - dagvatten
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: