Så här fungerar fjärrvärme

Ett fjärrvärmesystem består i huvudsak av tre funktioner.

  1. En värmekälla i form av ett värmeverk.
    Värmekällan är SYLVAMO Sweden, Nymölla bruk vars överskottsvärme nyttjas till fjärrvärme. Ett miljövänligt alternativ där 96% av bränslebehovet täcks av förnyelsebara biobränslen.

  2. Kulvert, d.v.s. nedgrävda rörledningar som förbinder värmeverket med stadens fastigheter.
    Från panncentralen, pumpas hetvatten ut genom en rörledning. Nätet grenas upp och s.k. serviceledningar leds in genom väggen till varje fastighet. Rörledningen passerar genom fastigheten genom husets yttervägg under marknivå.

  3. En kundcentral (värmeväxlare) i varje fastighet.
    I varje fastighets pannrum placeras en kundcentral. Det är en värmeväxlarenhet som normalt är väsentligt mindre än t.ex. motsvarande oljepanna. En kundcentral för en villa är inte större än en resväska och kan skruvas fast på väggen. I kundcentralen överförs värmen i värmeverkets hetvatten till fastighetens eget system. I princip omfattar en kundcentral två värmeväxlare. I den ena värms fastighetens radiatorvatten dvs det vatten som går till husets element, och i den andra produceras husets tappvarmvatten till varmvattenkranar och dusch.

Senast uppdaterad: