Miljörapport för vår fjärrvärme

Här kan du se de senaste årliga slutliga lokala miljövärdena för fjärrvärmen från Sölvesborgs Energi och Vatten AB.

Resursanvändning

Emission av växthusgaser

Procentandel fossilt

Primärenergifaktor:

Förbränning:

3%
0,08

13,77 g CO2 ekv/kWh


Transp. och prod. av bränslen:


5,44 g CO2 ekv/kWh


Nätspecifik information

Levererad värme:

50

GWh

Varav mängd ursprungs- eller produktionsspecifik värme:

0,0

GWh

Producerad el:

0,0

GWh

Andel bränsle till värmeproduktion i kraftvärme:Totalt tillförd energi till värmeproduktion:

69

GWh

varav el (hjälpel, vp, elpannor):

0

GWh

ursprungsspecificerad:

100 %

förnyelsebar

Klimatpåverkan för använd el (g CO2 ekv/kWh):

0,0

g CO2 ekv/kWh

Andel fossilt för använd el:

0,00


Primärenergifaktor för använd el :

1,1


Allokeringsmetod vid kraftvärme:

aternativproduktionsmetoden


Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Återvunnen energi:

50,23%

Industriell spillvärme

50,23%

Förnybart:

46,79%

Sekundära biobränslen

46,16%

Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution

0,63%

Övrigt:

0,00%

Fossilt:

2,98%

Eldningsolja

2,98%

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: