Nyanslutning elnät

En öppen elcentral.

Arbete i en elcentral. Foto: Serny.

Här hittar du anslutningsavgifter för Sölvesborg Energis elnät. Kom ihåg att kontrollera så att elinstallatören du anlitar finns i Elsäkerhetsverkets register.

När du bygger nytt hus, fråga huvudentreprenören vilket företag som ska utföra elinstallationerna, så att du själv kan kontrollera om företaget finns i Elsäkerhetsverkets register.

Spara alltid all dokumentation av utförda elinstallationsarbeten och vem som gjort arbetet.

Anslutningsavgifter, elnät

Nedan priser är utdragna ur gällande taxa gällande från 1 januari år 2022.

Priserna är inklusive moms.

Anslutningsavgifter för elnät

Säkringtariffer

Nyanslutning16 – 25 A

32 300 kr

36 A

36 000 kr

50 A

38 700 kr

63 A

56 000 kr

80 A

67 700 kr

Taxan gäller för upp till 200 meter från anslutningspunkten. Vid avstånd längre är 200 meter ber vi er kontakta vår kundservice.

Om din tariff inte finns med, eller om du har andra funderingar, är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Det här ingår i avgiften

För abonnemang med servissäkring upp till 25A ingår kabel och förläggning upp till 25 meter innanför tomtgränsen.

Kabelrör och schakt inom tomten står fastighetsägaren för.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: