Kabel- och ledningsvisning

En person i reflexkläder utför kabel- och ledningsvisning.

Kabel- och ledningsvisning pågår. Foto: Serny.

Ska du utföra grävningsarbeten? Då måste du kontrollera om det finns någon form av kablar eller ledningar där du ska gräva.

Innan du börjar gräva behöver du ha ledningar och kablar utsatta. Det innebär att vi på Sölvesborg Energi kommer till din fastighet och märker ut var ledningar och kablar finns, som vi äger, inom det området där du ska gräva. Detta gör vi kostnadsfritt.

För att beställa utsättning, klicka dig vidare till den externa webbsidan Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och följ instruktionerna där.

För vatten- och avloppsledningar gäller följande

Du kommer att få en karta med eventuella VA-ledningar. Sölvesborg Energi äger VA-ledningarna fram till tomtgräns, om det inte ligger huvudledningar över tomten. Inne på tomten är det fastighetsägarens ledningar. Det är endast själva vattenmätaren som vi ansvarar för inne på en fastighet. Det kan ta upp till 3 arbetsdagar innan du får en karta.

För el, fiber och fjärrvärme gäller följande

Du kommer i första hand att få en karta över våra ledningar på det område där du begärt utsättning. Detta kan ta upp till 3 arbetsdagar. Skulle du vilja ha ledningar utsatta gör vår personal detta kostnadsfritt. Vi behöver dock ha 5 dagars framförhållning för utsättning.

Elledningar märker vi enbart ut i de områden där vi är nätägare.

Tänk på att det kan finnas flera ledningar i marken förutom våra, till exempel kabel-tv och teleledningar.

Inmätning och karthantering

Tekniksektionen på Sölvesborg Energi ansvarar för ledningsinmätning på de projekt som utförs i egen regi, samt viss projektering och utredning av kommande projekt. All karthantering över ledningsnätet sköts på Sölvesborg Energi.

Våra fullständiga bestämmelser vid markarbeten hittar du på den här länken.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Gata