Avgifter för elnät

Ett äldre par sitter med en dator och en smart telefon framför sig.

Elnätsavgiften står vanligtvis för en femtedel av dina kostnader, enligt branschorganisationen Energiföretagen. Foto: Scandinav bildbyrå.

Här kan du läsa mer om avgifterna för elnät.

Nedan priser är utdragna ur gällande taxa.

Fast avgift och rörlig elnätavgift inkluderar:

  • Elsäkerhetsavgift
  • Nätövervakningsavgift
  • Moms om för närvarande 25 procent
Avgifter för elnät

Säkring ampere

Fast avgift kr/år

16 lägenhet

1 135,00

16

2 275,00

20

3 650,00

25

5 025,00

35

7 825,00

Rörlig avgift: 25,00 öre/kWh

Elenergiskatt: 44,50 öre/kWh


Om din tariff inte finns med eller om du har andra funderingar är du välkommen att kontakta kundservice.

Återinkoppling av abonnemang

Vid återinkoppling av abonnemang på elservis med flera abonnemang uttas en avgift av fastighetsägaren på 1200 kr inkl. moms.

Fastighetsägaren kan välja att vid tillfälligt outhyrd eller lokal själv stå för abonnemanget tills ny abonnent tillträder, eller att begära avstängning och vid återinkoppling betala återinkopplingsavgift.

Begärs ej avstängning i samband med att hyresgäst flyttar överförs abonnemanget automatiskt på fastighetsägaren, såvida inte ny abonnent tecknar sig för abonnemanget.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Elnät