Gator och vägar

En av Sölvesborg energis bilar med logotyp.

En av Sölvesborg energis bilar i arbete. Foto: Serny.

Sölvesborg Energi har på uppdrag av kommunen ansvar för underhåll och i vissa fall om- och tillbyggnad av det kommunala gatu- och vägnätet. I det ansvaret ingår belysning, och även mark- och anläggningsarbeten kan ingå.

Genom att klicka på kartbilden nedan hittar du en karta du kan söka i över gator och gång- och cykelvägar som sköts på uppdrag av Sölvesborgs kommun, och som du kan felanmäla till oss via e-tjänsten för felanmälan.

Om vägen inte är markerad med rött eller blått i kartan, kan du inte felanmäla den till oss.

En karta över kommunen där de aktuella vägarna är utmärkta i avvikande färg.

Andra väghållare i Sölvesborgs kommun

Utöver Sölvesborgs kommun är Trafikverket väghållare i Sölvesborg. De har hand om de flesta gatorna på Listerlandet och i de norra delarna av kommunen.

Det finns också ett antal privata vägar i kommunen. För dessa ansvarar varje ägare själv.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: