Vi återgår till ordinarie verksamhet efter oljeläckan

Personal från Sölvesborg Energi arbetar med oljesaneringen. På jackan syns vår slogan "Kraft med omtanke". Området är avspärrat för allmänheten.

Sölvesborg Energi var bland de första på plats för att hjälpa till med oljesaneringen efter fartygsolyckan. Foto: TT.

Som ni som följer rapporteringen om fartygsolyckan i Pukaviksbukten säkert redan vet, är färjan Marco Polo nu efter ytterligare missöden som orsakade att ännu mer olja läckte ut bogserad av TT-line till Karlshamn, vilket är ett steg i rätt riktning. Men både här i Sölvesborgs kommun och i Karlshamns kommun där oljan från läckorna hamnat kommer det tyvärr att behöva arbetas med sanering och vi kommer se konsekvenserna av detta under lång tid framöver.

Arbete med sanering startade endast några timmar efter olyckan, inledningsvis med bland annat ett 20-tal anställda ur Sölvesborg Energis personalstyrka.

Vi är vana vid att arbeta med samhällsviktig verksamhet, med miljö och hållbarhet och att göra akuta utryckningar. Dessutom har vi i vår verksamhet team som är i beredskap dygnet runt, året om. De flesta av oss som jobbar på Sölvesborg Energi bor också i kommunen. Så även om just den här typen av saneringsarbete var nytt för oss, var det självklart att vi skulle ställa upp på en gång när vi fick frågan.

Efterhand som den nya organisationen för oljesanering nu byggs upp genom bland annat att personer anställs av kommunen för att arbeta enbart med detta, så kommer Sölvesborg Energi för att situationen ska vara hanterbar även i längden att återgå helt till vår ordinarie verksamhet, det vill säga vatten och avlopp, fiber, fjärrvärme, gator, elnät och elhandel. Under några dagar till är vi en handfull personer från Sölvesborg Energi som fortfarande hjälper till med logistik och transport.

Tack för er förståelse för att vi varit väldigt upptagna senaste tiden och för att ni respekterat vistelseförbudet som införts i de oljedrabbade områdena!

Mer och uppdaterad information och länkar vidare hittar ni sedan olyckan på Sölvesborgs kommuns hemsida via länken nedan.

Senast uppdaterad: