Ny externslammottagning hjälper oss att arbeta mer effektivt

Två personer med arbetskläder med Sölvesborg Energis logotyp på står inuti byggnaden för externslammottagning.

Emil och Lennart från Sölvesborg Energi har varit involverade i projektet med den nya externslammottagningen. Foto: Sölvesborg Energi.

Har du undrat vad det lilla röda huset som vi byggt i närheten av den stora rondellen i Sölve är för någonting? Det är Sölvesborg Energis nya externslammottagning: hit ska slambilarna komma efter att de varit och tömt enskilda avlopp, som inte är kopplade till det allmänna avloppsnätet.

Lastbilarna tömmer sedan slammet på vår mottagning via ett rör till en mekanisk sil, där föroreningar ner till 10 millimeter silas bort. Därefter kommer vi att kunna välja om det ska skickas via ledningar under marken till reningsverket strax utanför centrala Sölvesborg, eller till reningsverket i Nogersund, för att renas ytterligare.

Förut hade vi relativt ofta problem med stopp i pumparna på pumpstationerna, men det kommer att bli mycket bättre med den här nya lösningen, förklarar Lennart som är driftledare för avlopp på Sölvesborg Energi.

Vi får också bättre kontroll på vilka som tömmer slam från enskilda avlopp, och vad det är som töms.

Nedan ser du ett bildspel som visar delar av anläggningen.

Bygget är nu helt klart och tog sammanlagt något år, med hjälp av både vår egen personal på vatten och avlopp, vår tekniksektion för vissa markarbeten och anlitade underentreprenörer, berättar Emil som är VA-ingenjör.

Eftersom vi tack vare investeringen i den nya externslammottagningen slipper många störningar på pumpstationerna, kan vi arbeta mer effektivt. Detta ligger i linje med vår hållbarhets- och miljöpolicy, som säger att vi ständigt ska utveckla våra arbetssätt för att vara kostnadseffektiva, vilket i slutändan gynnar dig som kund.

Läs hela vår hållbarhets- och miljöpolicy på länken nedan.

Senast uppdaterad: