Ingen PFAS i dricksvattnet från Sölvesborg Energi

Porträttbild på Ronny utanför vår huvudentré på Energivägen. Han håller i en flaska med vatten. Det är soligt och sommar på bilden.

Ronny är driftledare för vattenverken på Sölvesborg Energi och har varit med och tagit de senaste vattenproverna. Foto: Sölvesborg Energi.

Sölvesborg Energi har precis tagit nya prover på vårt kommunala dricksvatten. De visade, precis som tidigare prover, att gränsvärdena för PFAS inte överskrids – resultatet denna gång var ”not detected”, det vill säga att det överhuvudtaget inte går att uppmäta någon PFAS i vattnet.

– Vi har den här gången tagit proverna på nya ställen utöver dem vi brukar testa, och analyserat dem på fler sätt än vanligt, förklarar Ronny som är driftledare för vattenverken på Sölvesborg Energi.

Det var inget krav på Sölvesborg Energi att vi skulle göra dessa tilläggstester utöver de som redan görs regelbundet. Någon misstanke om att det skulle vara någonting som inte stämde fanns inte heller.

– Däremot kommer det en del frågor från våra kunder med anledning av det som hänt i grannkommunen, och vi märker att en del är oroliga. Vi kände därför att vi ville anstränga oss lite extra genom att ta dessa prover och även informera tydligt om resultatet för att alla ska kunna känna sig trygga, menar Ronny.

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för cirka 5000 industriellt framställda kemikalier. De används i ett stort antal produkter och det tar lång tid innan de bryts ner om de hamnar i naturen. Vissa PFAS-ämnen är även giftiga och tas lätt upp av människokroppen. PFAS har hittats i flera vattentäkter i Sverige, ofta vid brandövningsplatser, där brandskum med PFAS runnit ned i vattnet.

Den 1 januari 2026 kommer gränsvärdena och mätmetoden för PFAS i dricksvatten och andra livsmedel att förändras. Eftersom man förutom att sänka gränserna kommer att mäta på ett annat sätt, så kommer gamla och nya värden inte vara jämförbara med varandra.

I Sölvesborgs kommun finns ingen brandövningsplats i närheten av någon av de vattentäkter som Sölvesborg Energi får vatten från. Vi testar och analyserar det kommunala dricksvattnet regelbundet, och har hittills aldrig uppmätt värden som överstiger gränsvärdena för PFAS, varken enligt den nu gällande eller den kommande lagstiftningen.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: