Tvätta din bil på en biltvätt, inte på gatan

Illustration av en bil inuti en biltvätt.

Tvätta din bil på en biltvätt i samband med stora biltvättarhelgen 27-28 april. Illustration: Svenskt vatten.

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Vill du värna ditt närmaste vattendrag så kan du inte tvätta bilen hemma på gatan. Tvättvattnet inklusive tvättkemikalier, olja och tungmetaller rinner rakt ut i ditt närmaste vattendrag vilket förstås påverkar vattenmiljön där.

Med biltvättarhelgen den 27-28 april vill vi tillsammans med branschorganisationen Svenskt vatten uppmana fler att tvätta bilen på en biltvätt.

Nedan hittar du filmer om några av de vanligaste myterna om att tvätta bilen hemma.


Vanliga frågor och svar om att tvätta bilen på gatan

Miljömärkta biltvättmedel – kan jag tvätta bilen på garageuppfarten då?

Biltvättmedel (om de är miljömärkta) är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Om de via dagvattnet leds ut till närmaste vattendrag så kommer de att över tid brytas ned i vattnet, men i vattnet går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre och så länge tensideffekten finns kvar så påverkar det vattenlevande djur negativt. Jämfört med de olje- och asfaltrester och tungmetaller som finns i tvättvattnet så är det miljömärkta tvättmedlet ändå det mindre vattenmiljöproblemet.

Föroreningarna regnar väl av när jag kör bilen i regn i vilket fall som helst?

De asfaltsrester (och även olje- och metallrester) som sitter kvar på bilen produceras under hela bilens körsträcka. Och de allra mesta och flesta av asfalts- olje- och metallresterna fastnar inte på bilen utan skvätter så småningom ut till sidan av vägen. Men detta sker över väldigt långa sträckor utmed landsvägarna vilket resulterar mindre förorening per meter. Större problem för vattendragen uppstår när flera i ett bostadskvarter tvättar bilar eftersom allt dagvatten då leds från alla garageuppfarter i kvarteret/området till en och samma utsläppspunkt i närmaste vattendrag. Därför blir det en betydligt högre koncentration av asfaltsrester och även olje- och metallrester i just det vattendraget än vad det blir utmed landsvägen. Att kanske 80-90% av föroreningarna sedan du tvättade bilen senast är diffust spridda utmed långa vägsträckor och t.ex. fastnat i vägslänter hjälper inte ditt närmaste vattendrag från föroreningar från din biltvätt på gatan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: