Sölvesborg Energi klara med alla byten av elmätare

Personal i varselkläder håller i och pekar på en elmätare av den nya modellen.

Mats och Erik, som tillsammans med Filip, Kent, Anders och Johan arbetat med elmätarbytena på Sölvesborg Energi, visar den nya modellen. Foto: Sölvesborg Energi.

Inom lite mindre än ett par år ska alla elnätsägare enligt lag kunna erbjuda flera nya funktioner i elmätarna. Bland annat ska du som elnätskund på detaljerad nivå kunna följa din elförbrukning eller produktion från till exempel solceller. För att du som är elnätskund hos oss ska få tillgång till den nya tekniken, har Sölvesborg Energi bytt ut fler än 5700 elmätare till en mer modern modell i vårt nät i centrala Sölvesborg.

Arbetet med utbytet av elmätarna har pågått sedan den 18 februari 2019 med start i centrum. Det avslutades den 28 februari 2023 när gamla Tivoliområdet färdigställdes. Mätarbytena har genomförts helt av Sölvesborg Energis egen personal.

Det är nätägaren som ansvarar för bytet av elmätare. Sölvesborg Energi är nätägare i centrala Sölvesborg, E.ON på Listerlandet och Olofströms Kraft i de norra delarna av kommunen. Du hittar länk till en karta över elnätsområdena längre ner på den här sidan.

Nya möjligheter och stabilare för dig som elnätskund

Fördelen för dig som kund med de nya elmätarna är att du kommer att kunna följa din förbrukning och produktion mycket mer detaljerat.

På ”Mina sidor” kan du till exempel se din förbrukning. Det finns också möjlighet med de nya elmätarna att du i framtiden ska kunna följa den så pass frekvent som i 15-minutersintervaller. Mätaren är dubbelriktad, vilket innebär att du kan se vad som matas ut på nätet om du till exempel har solceller. Du kan även se om det varit strömavbrott när du varit borta och om du har rätt till avbrottsersättning.

För att få tillgång till de nya funktionerna fullt ut och till exempel kunna styra elen i ditt hem med olika appar och annan smart teknik, krävs att du själv skaffar en modul som du ansluter med antingen standarden P1/RJ12 eller HAN/RJ45. Mer information om hur du går till väga, som till exempel manualer till elmätarna och hur du installerar och anmäler en modul till oss hittar du via länken längre ner på den här sidan.

Närbild av moduler och elmätare.

I nedre delen av fotot ser du hur P1/RJ12 och HAN/RJ45 ser ut. På den här bilden har vi tagit bort plomberingen och luckan på elmätaren där modulen ska sitta. Foto: Sölvesborg Energi.

– Skaffar du elbil finns möjlighet att tillsammans med modulen lastbalansera elanläggningen så dina huvudsäkringar inte löser ut om du har hög belastning, förklarar Mats som är mättekniker.

– En annan fördel för dig som kund är att systemet nu är mer stabilt fortsätter Mats. Det tidigare systemet krävde en del manuellt arbete för mätinsamlingen. Då fick vi ofta åka ut till kunder för att handavläsa mätarställningarna. Nu har vi en mer stabil och framtidssäkrad kommunikation med våra elmätare.

Mer kontroll och ansvarskänsla i egen regi

– Fördelen med att göra alla mätarbyten i egen regi har varit att vi haft mer kontroll över hela processen, berättar Erik som är elnätstekniker. Administrationen i insamlingssystem har emellanåt varit krävande. Vid byte av elmätare måste det fysiska arbetet gå i samma takt som administrationsarbetet. Det har vi lyckats med tack vare att vi skött det själva. – Då man dessutom bor i kommunen känner man lite extra för det arbete man gör. Jag menar, man träffar ju kunderna på stan, säger Erik och skrattar.

– Det har även varit väldigt givande att ha den här direktkontakten med kunderna, menar Erik. Jag har uppfattat det som att många uppskattat att vi varit så pass punktliga och flexibla: vi har kunnat ringa in nästan på minuten när vi ska vara hos respektive kund och alla har också haft möjlighet att boka om ifall tiden inte passat. Vi har också kunnat upplysa kunder om anvisningsel: det du får om du inte gör något val för din elhandel. Anvisningsel har normalt ett högre pris än om du gör ett aktivt val, men du kan ändra det närsomhelst.

– Utmaningarna har varit att ha både det gamla och nya systemet igång parallellt och att lära sig hur allt fungerar. Men det har ju också varit spännande både för oss och för kunderna med den nya tekniken, säger Erik. De kunder som varit kritiska till bytet har trott att det kommer att bli dyrare, men så är det inte. De nya mätarna påverkar inte din förbrukning, det är bara du själv som kund som kan göra det.

Personal i varselkläder håller i och pekar på en elmätare av den nya modellen.

Så här ser en ny elmätare med plombering och lucka kvar ut. Foto: Sölvesborg Energi.

Rutiner vid hembesök för service och installation

Nu är alltså alla elmätarbyten klara för en lång tid framöver. Det som kan ske i närtid är besiktningar och stickprov, som då kommer att vara förbokade så att du vet på förhand att vi kommer. Om du känner dig osäker på om personen som utger sig för att kontakta dig på uppdrag av Sölvesborg Energi kan du be om att få se legitimation och/eller under kontorstid ta kontakt med vår kundservice för att kontrollera om uppgifterna stämmer.

Bedrägerier där personer utger sig för att vara någon annan, för att komma in i ditt hem och stjäla dina värdesaker eller komma över dina bank- och personuppgifter har tyvärr ökat på senare tid i hela landet. Även i Sölvesborgs kommun har det relativt nyligen hänt att bedragare utgett sig för att komma från Sölvesborg Energi eller samarbeta med oss.

Älldre modeller av elmätare upphängda som prydnad.

Flera äldre modeller av elmätare. Innan elmätarnas tid betalade kunderna per ljuspunkt och vägguttag, Senare i historien skedde avläsningen av mätarna manuellt av kontrollanter som ofta cyklade runt i städerna. I semesterbostäder kunde det förekomma att elmätaren hade ett myntinkast om elen inte ingick i hyran. Foto: Sölvesborg Energi.

Många positiva kundmöten

– Även om det varit mycket jobb kommer jag att sakna den nära kundkontakten nu när projektet är avslutat, säger elnätsteknikern Filip. De allra flesta kunder har varit trevliga och nyfikna på det vi gör. En del har vi fått hjälpa med att ställa om digitala klockor igen efter att vi stängt av och satt på strömmen. En av de roligaste situationerna som uppstått, är att kunden undrar varför jag jobbar i mörker och försöker tända lampan i taket till mig när jag precis brutit strömmen. Då har vi båda fått oss ett gott skratt! Elen är ju så självklar för oss alla.

Senast uppdaterad: