Våra kärnvärden

Ett barn spänner armarna för att visa hur stark hen är.

Att göra mer än man måste är att bry sig om. Sölvesborg energi ger kraft med omtanke! Foto: Scandinav bildbyrå.

Sölvesborg Energi ser till att du har el och fjärrvärme i ledningarna, vatten i kranen och tillgång till fibernät – självklara produkter från ett kraft- och energibolag som får vardagen att fungera. Men vi satsar också på att ladda Sölvesborgs kommun med den andra sortens kraft; med energi och värme i fördjupad mening. Den kraft som får ögon att lysa, värmer hjärtan och riktar blicken framåt. Vi vill helt enkelt göra vad vi kan för att stärka framtidstron och skapa goda förutsättningar för utveckling i Sölvesborg. Vi kallar det för kraft med omtanke.

Genuin omtanke om närregionen

De flesta av oss som jobbar på Sölvesborg Energi bor också här. Det betyder att vi bryr oss extra mycket om att vår plats på jorden ska blomstra och utvecklas. Det betyder också att vi snabbt kan vara på plats om du behöver hjälp med något – chansen att vi vet var du bor är stor.

Men vi ger även kraft till vårt närområde genom att stötta och engagera oss i till exempel föreningar och lokala initiativ som Killebomfestivalen och Nyföretagarcentrum.

En bättre miljö i när och fjärran

Utbyggnaden av det allmänna avloppsnätet som Sölvesborg Energi genomför runt om i kommunen gynnar vår kustmiljö genom att minska övergödningen. Satsningen på fjärrvärme är ett miljövänligt sätt att utnyttja den spillvärme som SYLVAMO Sweden i Nymölla producerar.

Tillväxt och utveckling – framtidens nyckelfrågor

Vi bygger ut och underhåller kommunens olika nät och ledningar så att de klarar morgondagens krav och ger på så sätt våra företagare bra förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Sölvesborg Energi är också en av kommunens största arbetsgivare och vi är förstås också intresserade av att bli större och starkare i framtiden. Och har du tänkt på att eftersom vi är kommunägda går bolagets eventuella överskott inte till några externa aktieägare, utan tillbaka till kommunen och oss som betalar skatt här i Sölvesborg? Där är den igen – den andra sortens kraft, den som gör gott för vår på ett annat plan än det praktiska.

Film om Sölvesborg Energi

På den här länken hittar du en kort film om vårt samhällsviktiga arbete med vatten och avlopp.

Att göra mer än man måste är att bry sig om.
Vi ger kraft med omtanke!

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Om oss