Styrelserna

Porträttbild på personerna i styrelserna. Foto: Sölvesborg Energi.

Från vänster: Leif Byqvist (V) suppleant, Bengt-Åke Karlsson (M) Ordförande, Casper Borgström (SD) V Ordförande, Mats Birgersson (M) ledamot, Ewonne Månsson (S) suppleant, Bodil Nyström (S) ledamot, Robert Manea (KD) ledamot. Saknas på bilden: Fräs Robert Nygren (SD) suppleant. Foto: Sölvesborg Energi.

Sölvesborgs kommuns kommunfullmäktige utser ledamöter i styrelserna. Styrelsena består normalt av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Porträttbild på personalrepresentanter i en av styrelserna.

Anders Fridh och Sari Erlandsson som är arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Sölvesborgs Energi och Vatten AB. Foto: Serny.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

​Ordförande Bengt-Åke Karlsson (M)

Telefonnummer: 0709-10 53 51
E-post: bengt-ake.karlsson@politik.solvesborg.se

Vice ordförande Casper Borgström (SD)

Telefonnummer: 0708-53 52 51
E-post: casper.borgstrom@politik.solvesborg.se

Övriga styrelseledamöter

 • Robert Manea (KD), ledamot
 • Mats Birgersson (M), ledamot
 • Bodil Nyström (S), ledamot
 • Ewonne Månsson (S), suppleant
 • Leif Bykvist (V), suppleant
 • Fräs Robert Nygren (SD), suppleant

Personalrepresentanter

Arbetstagarrepresentanter

 • Sari Erlandsson
 • Anders Frid

Företagsledningens representanter

 • Roger Mattsson
 • Marcus Harrysson
 • Sara Thim

Sölvesborgs Energi AB

​Ordförande Bengt-Åke Karlsson (M)

Telefonnummer: 0709-10 53 51
E-post: bengt-ake.karlsson@politik.solvesborg.se

Vice ordförande Casper Borgström (SD)

Telefonnummer: 0708-53 52 51
E-post: casper.borgstrom@politik.solvesborg.se

Övriga styrelseledamöter

 • Robert Manea (KD), ledamot
 • Mats Birgersson (M), ledamot
 • Bodil Nyström (S), ledamot
 • Ewonne Månsson (S), suppleant
 • Leif Bykvist (V), suppleant
 • Fräs Robert Nygren (SD), suppleant

Företagsledningens personalrepresentanter

 • Roger Mattsson
 • Marcus Harrysson
 • Sara Thim

Sölvesborgs Fjärrvärme AB

Ordförande Bengt-Åke Karlsson (M)

Telefonnummer: 0709-10 53 51
E-post: bengt-ake.karlsson@politik.solvesborg.se

Vice ordförande Casper Borgström (SD)

Telefonnummer: 0708-53 52 51
E-post: casper.borgstrom@politik.solvesborg.se

Övriga styrelseledamöter

 • Robert Manea (KD), ledamot
 • Mats Birgersson (M), ledamot
 • Bodil Nyström (S), ledamot
 • Ewonne Månsson (S), suppleant
 • Leif Bykvist (V), suppleant
 • Fräs Robert Nygren (SD), suppleant

Företagsledningens personalrepresentanter

 • Roger Mattsson
 • Marcus Harrysson
 • Sara Thim

Senast uppdaterad:

Om oss