Organisation, bolag och historia

Flaggor med Sölvesborg energis logotyp. Foto: Serny.

Våra flaggor vajar i vinden. Foto: Serny.

Sölvesborg Energis ansvars- och arbetsområden är energi-, fjärrvärme- och vattendistribution, fibernät för kommunikation mellan kund och operatör, entreprenader inom mark och anläggning och elförsäljning. Sölvesborg Energi består av tre olika bolag, ägs av kommunen och har cirka 50 anställda.

Sölvesborg Energi är ett gemensamt namn för de tre bolagen:

  • Sölvesborgs Energi och Vatten AB, organisationsnummer: 556055-8677
  • Sölvesborgs Energi AB, organisationsnummer: 556528-8098
  • Sölvesborgs Fjärrvärme AB, organisationsnummer: 556639-1008

Genom det gemensamma namnet Sölvesborg Energi vill vi visa att en och samma bolagskoncern erbjuder ett stort antal tjänster.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

Sölvesborgs Energi och Vatten AB distribuerar el i Sölvesborgs tätort och de närmaste omgivningarna. Elnätet är ihopkopplat med E.ON:s regionnät och med Svenska Kraftnäts stamnät.

Vi driver och underhåller också befintliga vatten- och avloppsanläggningar samt rörledningsnät på den allmänna VA-anläggningen inom Sölvesborgs kommun.

Utöver detta, är vi entreprenör inom mark, anläggning, väg, belysning, bredband, värme, el och mycket mera. Dygnet runt, året om finns vår beredskapspersonal tillgänglig om fel inträffar. Vi samordnar också arbetet med snöröjning för kommunens vägar.

Dessutom äger vi bredbandsnätet som täcker hela kommunen. Telefoni, internet och tjänster distribueras via kommunikationsoperatören Zmarket, som är din kontakt i dessa frågor.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB bildades 1988. Dåvarande elverket utgjorde stommen till det nybildade bolaget. 1991 införlivades även kommunens gatukontor i verksamheten.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB ägs till 100 procent av Sölvesborgs Kommunföretag AB.

Sölvesborgs Fjärrvärme AB

Sölvesborgs Fjärrvärme AB är värmeleverantör via dotterbolagets fjärrvärmenät.

Bolaget bildades 2003 när fjärrvärmen introducerades i Sölvesborg och blev dotterbolag till Sölvesborgs Energi och Vatten AB vid årsskiftet 2006-2007.

Sölvesborgs Fjärrvärme AB ägs till 100 procent av Sölvesborgs Energi och Vatten AB.

Sölvesborgs Energi AB

Sölvesborgs Energi AB handlar med el.

Sölvesborgs Energi AB ägs till 100 procent av Sölvesborgs Energi och Vatten AB.

När elmarknaden avreglerades år 1996 lades elhandeln över i det nybildade bolaget Sölvesborgs Energi AB.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Om oss