Miljöpolicy

Här hittar du den gällande miljöpolicyn för Sölvesborg Energi, som är beslutad av ledningsgruppen.

Sölvesborg Energi ska utifrån affärsidén sträva efter att minska sin miljöpåverkan. Koncernen Sölvesborg Energi, som ägs av Sölvesborgs kommun, tillhandahåller energi, kommunikation och vatten samt omhändertar avlopp och bedriver entreprenadverksamhet.

Vi ska kontinuerligt arbeta med att minska vår bränsleförbrukning och energianvändning samt sträva mot att bara använda förnyelsebar energi. Vi ska verka för kretsloppsanpassning där resurser och restprodukter hanteras på ett miljöriktigt sätt. Genom utbildning och information ska vi verka för att vår personal och våra kunder får saklig information om hur de kan reducera sin negativa miljöpåverkan. Vi ska uppfylla de krav som lagar och myndigheter ställer samt beakta våra kunder och andra intressenters krav. Vi ska sträva efter att ställa samma miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners somvi ställer på oss själva. Vår verksamhet ska styras av ett långsiktigt hållbarhetstänkande med sammanvägning av vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Därigenom ska verksamheten förebygga och minska
sin miljöbelastning.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Om oss