Årsredovisning

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Läs gärna hela vår årsredovisning


Av tillgänglighetsskäl är årsredovisningen här på hemsidan utan underskrifter. Du kan beställa utskrivna eller digitala kopior av orginalen med underskrifter hos Bolagsverket.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Om oss