Felsökning vid strömavbrott

Strömavbrott kan bero på flera saker. Felsök därför först själv, för att se var någonstans felet ligger.

Om delar av din bostad har strömavbrott

  1. Titta i proppskåpet. Har en eller flera proppar gått, byt ut dem. Har en eller flera automatsäkringar lösts ut, återställ dem.

  2. Titta i elcentralen för att undersöka om det är en huvudsäkring som har gått. Har en eller flera proppar gått, byt ut dem. Har en eller flera automatsäkringar lösts ut, återställ dem.

Här hittar du information om du byter propp och återställer automatsäkring och hur de ser ut på på Elsäkerhetsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om strömmen går igen är felet inte tillfälligt och övergående, utan kan vara allvarligt. Kontakta en elinstallatör.

Om hela din bostad har strömavbrott

  1. Titta i proppskåpet. Har jordfelsbrytaren lösts ut, återställ den.

Här hittar du information om jordfelsbrytare och hur de ser ut på Elsäkerhetsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om jordfelsbrytaren löser ut igen

  1. Skruva ur alla proppar eller slå ifrån alla automatsäkringar.

  2. Återställ jordfelsbrytaren en gång till.

  3. Skruva i propparna eller slå på automatsäkringarna en efter en tills jordfelsbrytaren löser ut igen. Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes.

  4. Dra ut allting som är anslutet till de eluttag som tillhör den säkringsgrupp som sist återställdes. Det står i skåpet vilka säkringsgruppen som tillhör de olika rummen eller apparaterna.

  5. Återställ jordfelsbrytaren och propp eller automatsäkringar en gång till.

  6. Sätt i allt i elluttagen på säkringsgruppen där felet ligger en efter en enligt samma princip som punkt 3 tills jordfelsbrytaren löser ut igen. Felet är nu lokaliserat till den apparat som sist anslöts.

  7. Lämna in den apparat som orsaker felet på reperation eller kassera den.

Om jordfelsbrytaren löser ut innan du skruvat in några proppar eller slagit på automatsäkringarna

Felet finns troligen i, eller före, elcentralen. Kontakta elinstallatör.

Om jordfelsbrytaren löser ut innan du anslutit till elluttagen för säkringsgruppen där du lokaliserat felet

Felet finns troligen i installationen eller i en fast ansluten apparat. Kontakta elinstallatör.

Sölvesborg Energi tillhandahåller inte elinstallationstjänster till privatpersoner av den typen som beskrivs ovan, utan du behöver kontakta ett företag som erbjuder den här tjänsten om du behöver hjälp.

Om grannarna också har strömavbrott

Här kan du läsa mer om strömavbrott i elnätet.

Senast uppdaterad: