Ångerrätt

Du har rätt att frånträda ingånget avtal för försäljning av el med Sölvesborg Energi AB enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59), utan att ange något skäl, inom 14 dagar från ingånget avtal.

Använd gärna Konsumentverkets blankett för att meddela oss ditt beslut om att utöva ångerrätten och frånträda avtalet. Fyll helst i blanketten digitalt, spara dina ändringar och mejla den till kontaktuppgifterna du hittar längre ner på den här sidan. Vi kommer då utan dröjsmål bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten genom att svara på ditt mejl.

Du kan också skicka blanketten till vår postadress.

Det är inte obligatoriskt att använda blanketten, men det blir enklare för både dig och oss att se så att alla nödvändiga uppgifter finns med.

Här hittar du den delvis förifyllda blanketten:

Återbetalning

Om du frånträder avtalet kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

Om du bett om att el ska levereras redan under ångerfristen får du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela
omfattningen av avtalet.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Elhandel