Vattenmätare

När du bygger en ny fastighet eller vill koppla på dig på det allmänna VA-nätet, är det vi på Sölvesborg Energi som utför montering av vattenmätare i mätarkonsol.

Du beställer vattenmätare hos vår Kundtjänst, på tel: 0456-81 68 80.

Till dig som ska förbereda plats för vattenmätare har vi samlat informationen i det här informationsbladet, (pdf)

Att tänka på

Fastighetsägaren ska se till att mätplatsen är godkänd av Sölvesborg Energi och att mätarkonsoler är fast förankrade när vi kommer för att montera vattenmätaren.

Mätplatsen ska vara:

  • placerad i låsbart utrymme
  • skyddad mot frysning och olämplig uppvärmning
  • gärna belyst
  • tålig mot spill och läckage av vatten, golvavlopp bör finnas
  • ventilerad för att undvika kondens och mögel

 

Fastighetsägaren ska vårda mätaren väl och skydda den mot frost och åverkan. Installationen ska underhållas så att den i huvudsak bibehåller de egenskaper den hade som ny, t.ex. ska avstängningsventiler kring mätaren hållas i funktionsdugligt skick.

 

I fritidshus med egen avstängningsventil utanför huset

Tänk på att det sitter en backventil i vattenmätaren. Detta gör att man efter att stängt ventilen utanför, behöver tömma ledningarna inne i fastigheten genom en kran som är placerad på en låg plats under vattenmätaren.

Vattenmätarbyte

Enligt lag STAFS 2007:2 är vi skyldiga att utföra översyn av vattenmätare med ett intervall av högst 9 år för kallvattenmätare.

När det är dags för mätarbyte skickar vi ut brev till fastighetsägaren med en tidsbokning. Arbetet med mätarbytet uppskattas till ca 15 minuter och är kostnadsfritt.

För att underlätta för vår montör, ber vi dig att kontrollera att avstängningsventilerna stänger. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att ventilerna fungerar.

Stäng avstängningsventil "A" och öppna en kran i huset. Om det inte kommer något vatten och mätaren inte snurrar, är ventilen tät och vattenmätaren kan bytas.

Om det kommer vatten, prova att öppna och stänga ventilen "A" en gång till. Kommer det fortfarande vatten stänger inte ventilen och den måste bytas av en rörläggare.

 

 

Gå direkt till:

KONTAKT

Jonas Nordh
Tel:0456-81 68 91
E-post:  jonas.nordh@solvesborgenergi.se

Uppdaterad: 2020-05-12 Ansvarig: Kundtjänst SEVAB

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.