Områden som planeras att byggas ut med allmänt vatten och avlopp

I nedan uppräknade områden planerar Sölvesborg Energi att bygga ut det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Områdena som är upptagna på listan har behov av en mer hållbar och långsiktig vatten- och avloppsförsörjning. Turordningen på områdena är gjord utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv.

Vid bedömningen har hänsyn bl.a. tagits till följande aspekter:

  • Lokala övergödningskänsliga områden.
  • Föroreningskänsliga områden t.ex. risk för förorening av dricksvattentäkter.
  • Antal fastigheter med behov av åtgärd.
  • Tillgång till kommunalt dricksvatten.
  • Lokala förutsättningar för enskilda anläggningar ex. förutsättning för infiltration jordart, grundvattennivå och bebyggelsetäthet.
  • Teknisk möjlig turodning.

Områdena som är uppräknade och grönmarkerade på kartan (se länk) är aktuella för utbyggnad innan 2028. Områden som är rödmarkerade på kartan är ej aktuella för utbyggnad innan 2028. Listan över områden ses över årligen i samband med budgetarbetet.

 

Tidsplan

Tidsangivelserna i listan nedan anger starten av utbyggnaden. Det innebär att inkoppling för enskilda fastighetsägare kommer kunna ske tidigast något år senare.

Tidsangivelserna är också ungefärliga, och turordningen kan komma att kastas om ifall nya uppgifter som gör att området får högre prioritet framkommer. Likaså kan det hända att nya områden tillkommer.

Större områden är etappindelade, och det kan hända att fler av de upptagna områdena också blir etappindelade. En förutsättning för att klara angivna tidsangivelser, förutsätter bl.a. att erforderliga tillstånd och beslut erhålls.

Område                                                   Utbyggnadsstart                                     

Överföringsledning Grönslätt - Nogersund   Pågår

Överföringsledning Hanö - Nogersund RV    Pågår    

Sandviken etapp 5                                    Pågår   Mer information hittar du till vänster

Mjällby Ljunga                                          Pågår   Mer information hittar du till vänster

Grönslätt                                                 Pågår

Sandviken etapp 6                                    2021    Mer information hittar du till vänster

Östra Torsö                                              2021

Västra Torsö                                            2022

Sillnäs                                                     2023

_____________________________________________________

Listervägen Bolsaby                                 2023-2028

Hosaby

Hosaby Björke

Istaby

Ryedal

Valje Camping och sommarstugor

 

 

Uppdaterad: 2020-02-18 Ansvarig: Kundtjänst SEVAB

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.