Halkbekämpning och snöröjning

Vem gör vad och i vilken ordning?
Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning delas mellan Sölvesborgs kommun, Trafikverket och ett antal privata väghållare. Vi på Sölvesborg Energi utför snöröjning på uppdrag av kommunen, och i viss mån anlitar vi också underleverantörer. Även kommunens parkavdelning deltar i arbetet med snöskottning.

 
Gatornas turordning specificeras i en plan, som i sin tur är baserad bl.a. på trafikstatistik och prioritering av samhällsviktiga funktioner. Vi förstår att det kan vara jobbigt att ibland behöva vänta på skottning och grusning av just din gata, men du kan lita på att teamet jobbar hårt för att alla gator ska bli färdiga så fort som det bara är möjligt.
 

När börjar snöröjningen?
Om väderprognosen visar tydliga tendenser på halt väglag kan förebyggande halkbekämpning utföras. Saltning utförs också vid snöfall innan det kommit för mycket snö för att underlägga snöröjningen.      Vi börjar att snöröja på viktigare leder när snön är cirka 4 cm djup. På övriga områden börjar vi när snön är cirka 8 cm djup.

Ambitionen är att det ska vara snöröjt inom 24 timmar efter det senaste snöfallet. Vi försöker att snöröja större parkeringsplatser så tidigt som möjligt. Om en gång- och cykelväg är skyltad med ”Ej vinterväghållning” så innebär det att vi inte snöröjer där.


Gångbanor
Fastighetsägare ser till att alla gångbanor med kantsten (trottoarer) snöröjs. Det är extra viktigt att gångbanor nära skolor och busshållplatser hålls snöfria så att skolbarnen slipper gå ute i trafiken.

Vi förutsätter att du som är fastighetsägare också har ambitionen att se till att gångbanorna är säkra så fort som möjligt efter ett snöfall.

Gångbanor som är utan kantsten (motveck) prioriterar vi inte på samma sätt. Dessa finns oftast i villaområden. Om det blir en snörik vinter så kommer snö att läggas upp på dessa gångbanor och då behöver fastighetsägaren inte snöröja.


Gångfartsområden
På gångfartområden i centrala Sölvesborg så snöröjer och halkbekämpar vi ett gemensamt utrymme mitt i gatan.

Fastighetsägare som har fastigheter inom detta område ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av gångvägar från gatans mitt fram till respektive fastighetsingång.


Trycker snöplogen tillbaka all snö när du skottat?
Det kan tyvärr inte undvikas att det ibland blir en snövall framför den egna infarten precis när man själv skottat. Ett tips! Försök att lägga snön på den sidan om infarten som ligger i färdriktningen. Då undviker du i de allra flesta fall att snöplogen trycker tillbaka all snö på infarten.


Att tänka på...
Våra snöröjare har ett väldigt snävt körschema och det är för att så snabbt som möjligt öppna upp gator och vägar för säker trafik. Naturligtvis vill alla att just deras vägar ska bli klara så fort som möjligt. Men det är viktigt att gator och vägar snöröjs efter ett schema för att kommunen som helhet ska bli säkert så fort som möjligt. Det är inte möjligt att stoppa snöplogen och be om hjälp med snöröjning på sin egen lilla väg. Vi hör ofta ”Det tar bara fem minuter”. Börjar vi på ett ställe så vill alla ha samma förmån. Fem minuter blir snabbt till många timmar.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Tekniska avdelningen via Sölvesborgs kommuns växel 
Telefon: 0456 – 81 60 00

Kundtjänst Sölvesborg Energi 
Telefon: 0456 – 81 68 80

Kundtjänst Trafikverket
Telefon: 077-192 19 21

Uppdaterad: 2018-10-19 Ansvarig: Mikael Bengtsson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.