Vi måste alla ta vårt ansvar!

Det finns riktlinjer för hur vi som bor i Sölvesborg
ska hantera vårt dagvatten. Riktlinjerna innebär bland
annat att alla fastighetsägare ska se till att sitt dag- och dräneringsvatten 
inte är kopplat till avloppsledningarna
som går till reningsverket.
 
Som fastighetsägare är du ansvarig för att ta hand om ditt dagvatten* och för hur dina ledningar för spill- respektive 
dagvatten är kopplade. Vi på Sölvesborg Energi har sedan 
1980-talet genomfört ett stort antal delutredningar på spillvattensystemen inom Sölvesborgs kommun. Med syftet
att kartlägga tillskottsvatten till spillvattensystemen för att
på sikt minska risken för källaröversvämningar och bräddningar,
men också för att minska kostnaderna för pumpning och rening
av de oönskade vattentillskotten.
 
Ålägganden skickas ut i november 2016
Vi har också utarbetat en plan för det saneringsarbete som kommer att genomföras i kommunen. Alla fastigheter som är berörda och
idag har felkopplade ledningar av något skäl, kommer på sikt att få ett åläggande med information om vilka åtgärder som behöver göras.

De första ålägganden kommer att gå ut under november månad i omådena Hällevik, Hörvik och Krokås. När arbetet där är klart kommer resterande delar av Sölvesborgs kommun påbörjas.
 
Men redan nu kan du kolla upp hur det ser ut hemma hos dig eller i din fastighet.
 

*Enligt Allmänna Bestämmelser för Sölvesborgs kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar

Gå direkt till:

Har du frågor eller funderingar? Kontakta:

Jonas Nordh
Tel: 0456-81 68 91
Uppdaterad: 2017-04-05 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.