Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnas möjligheten för er med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att bättre skydda er brunn genom registrering i Brunnsarkivet, ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; andra som vill borra efter vatten eller energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten. För att kunna förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha tillgång till lokal information om vattensituationen och vattenkvalitet i brunnar.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om bland annat tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för vatten- och avloppsutbyggnad och framtida behov av dricksvatten. Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Uppgifterna du lämnar lagras hos Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Du registrerar och uppdaterar uppgifter om din brunn här på Sveriges geologiska undersöknings hemsida.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2019-07-11 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.