Information gällande VA-utbyggnaden i Mörby Etapp 2

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp pågår på fler platser i kommunen. Nu står Mörby Etapp 2 på tur att få möjligheten att koppla på sig till det allmänna avloppsnätet. Anledningen till VA-utbyggnaden är en del i en stor miljösatsning. Prioriteringen av områden för utbyggnad är gjord utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv, framtagen av Sölvesborg Energi i samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst och i samarbete med WSP Sverige AB.

Arkeologi

Innan ledningsarbetena börjar så skall Blekinge Museum utföra arkeologiska undersökningar i området. Syftet med utredningen är att inom aktuella område konstatera om fornlämningar berörs av det planerade ingreppet. Det topografiska läget för ledningen är att jämföra med det närbelägna Siretorp där välbevarade lämningar från stenålder till vikingatid påträffats. Det finns alltså förutsättningar att ledningsarbetena kan komma att beröra lämningar från flera förhistoriska perioder.

Ledningsarbeten

Planerad start av ledningsarbetena beräknas till januari 2019. Sölvesborg Energi kommer att genomföra utbyggnaden i egen regi. Fastigheterna har idag enskilda avlopp och vattenledningen är i behov att bytas ut. I detta projekt kommer en ny tryckavloppsledning att förläggas och samtidigt kommer vi att byta ut den befintliga vattenledningen och skapa möjlighet att i framtiden kunna leda vattnet från två håll och därmed göra vattenförsörjningen mer driftsäker. Ledningarna kommer till stora delar förläggas i åkermark parallellt längs vägen mellan Mörby och Istaby. För att kunna ansluta husen på västra sidan av Mörbyvägen kommer det att utföras borrning/tryckning genom vägen på ett antal ställen. Hela området kommer att förberedas för tryckavlopp.

Ursäkta stöket

Under pågående utbyggnad kommer det bli en del störningar i området och en viss begränsad tillgänglighet. Vi kommer att försöka minimera störningarna så gott det går, men hoppas att ni har förståelse. När väl arbetena är avslutade och ledningarna är på plats, begränsas inte framkomligheten överhuvudtaget. Svar på vanliga frågor hittar ni här på vår hemsida. Hittar ni inte svar på era frågor så går det bra att kontakta vår kundtjänst på 0456 - 81 68 80.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2018-12-04 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | Fax: 0456-101 60 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.