Hem

Renspolning av vattenledningsnätet i Sölvesborgs tätort

Arbetet beräknas starta vecka 37 och pågå till vecka 44
Svapipe AB kommer på uppdrag av Sölvesborg Energi att spola rent vattenledningsnätet som leder vattnet till fastigheter i Sölvesborgs tätort.

Arbetsmetod
Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- och spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spoling pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan tre till fem dagar i förväg. I denna informationen uppmanas ni att inte använda något vatten de dagar/tider ni berörs av spolningen. OBS! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information vid mer än ett tillfälle! Alla meddelanden gäller.
Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga problem med missfärgat vatten.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.
Jonas Nordh 0456-81 68 91

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2017-08-29 Ansvarig: Sari Erlandsson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | Fax: 0456-101 60 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.