Var rädd om ditt dagvatten - tips!

Möjligheterna att ta hand om dagvattnet för din fastighet beror främst på vilka naturförutsättningar som finns, det vill säga hur mycket vatten marken kan ta emot. Markens genomsläpplighet och grundvattennivå är viktiga faktorer att ta hänsyn till. I detaljplanen för området kan det finnas villkor för hanteringen av dagvattnet inom fastigheten. 

Vi har samlat några tips för dig som vill ta tillvara på ditt dagvatten samtidigt som du gör en miljöinsats och minskar risken för källaröversvämningar:

1. Koppla bort stuprören och skörda vatten
Du kan t.ex. lägga ränndalsplattor och leda ut takvattnet i din trädgård, ett fågelbad eller en liten naturlig damm. Det går även att leda stuprören ner i en tunna så att du kan vattna med det vid ett senare tillfälle.
 
2. Anlägg en stenkista eller liknande magasin
Vattnet leds dit i nedgrävda stuprör och sprids vidare ut i din trädgård.
 
3. Skapa grönytor
Skapa fler grönytor i din trädgård. Byt ut en del av de stensatta ytorna mot gräs, buskar och träd.
 
4. Gröna tak och väggar
Om du bygger en ny friggebod eller liknande kan du anlägga ett grönt tak. Eller varför inte sätta en klätterväxt mot väggen? Den skyddar mot värme och fångar vatten. Tänk då på att ha ett nät
bakom som flyttar ut växten från väggen.
 
5. Minska mängden vatten som rinner ner i spygatten
Du kan t.ex.
  • bygga tak över din källartrappa.
  • använda singel eller grus på garagenedfarten istället för asfalt.
  • anlägga en liten vall/kant uppe vid garagenedfartens topp som hindrar vatten från att rinna ner.

 

Gå direkt till:

Har du frågor eller funderingar? Kontakta:

Jonas Nordh
Tel: 0456-81 68 91
Uppdaterad: 2017-04-05 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.