Är ditt dagvatten rätt kopplat?

Bilden visar hur kopplingarna ser ut under marken.
Blå ledning - Vatten
Röd ledning - Spillvatten (inkluderar bland annat avloppsvatten)
Grön ledning - Dagvatten 

Om dina ledningar är kopplade som på ovan bild så behöver du inte göra någon omkoppling. 

Gå direkt till:

Har du frågor eller funderingar? Kontakta:

Jonas Nordh
Tel: 0456-81 68 91
Uppdaterad: 2017-04-05 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.