Källaröversvämningar

För den enskilde fastighetsägaren kan en överbelastad spillvattenledning bland annat innebära stopp i avlopp och en ökad risk för källaröversvämningar. 

Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning i källaren och andra skador på fastigheten.

Det finns fyra olika typer av källaröversvämningar:

 1. Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem
 2. Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv
 3. Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatt etc.
 4. Vatten strömmar in från läckande vatteninstallation

Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämningar, men man kan göra en hel del för att minska riskerna.

Illustration: Mathias de Maré

Så här kan du förebygga källaröversvämningar

 • Rensa hängrännor och stuprör.
 • Vid spolning av tak se till att mossa inte ramlar ned i stuprören och täpper till dräneringen.
 • Hålla utomhusbrunnar fria – tänk på att du själv är ansvarig för brunnar/kopplingar/rör inne på din tomt.
 • Hålla extra koll på gallerbrunnar ute på gatan och att de inte är igensatta.
 • Se över hur vattnet avleds på den egna tomten så att avrinningen och det egna avloppet fungerar.
 • Enkla barriärer ger ett gott skydd vid mindre översvämningar. Dessa kan du göra själv genom att bygga en vall av till exempel sandsäckar.
 • Det kan hjälpa att täcka över golvbrunn, toaletter och andra avlopp, till exempel med en vattenfylld hink.
 • Se över din hemförsäkring så du vet vilka villkor som gäller.

Checklista: Att tänka på om du drabbas av översvämning

 • Bryt all elektrisk ström i den översvämmade lokalerna. Se dock till att en eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt värdefulla och fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning. Länspumpning kan göras av Räddningstjänsten. 
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Kontakta omgående ditt försäkringsbolag och kräv besiktning av skadan.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen till Sölvesborg Energis kundservice.

Gå direkt till:

Har du frågor eller funderingar? Kontakta:

Jonas Nordh
Tel: 0456-81 68 91
Uppdaterad: 2017-05-02 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.