Att tänka på vid anslutning

Här har vi samlat all information du kan behöva veta när du ska ansluta dig till kommunalt vatten och/eller avlopp.

Informationen gäller generellt för alla utbyggnader/anslutningar och har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Att tänka på vid anslutning

Vid vissa fastigheter måste man installera tryckavlopp beroende på hur självfallet ser ut. Skillnaden mot självfall är att ledningarna följer terrängen både uppåt och nedåt för att kunna ansluta sig till avloppsnätet. En pump placeras vid fastigheten och trycker iväg avloppsvattnet.

Principskiss för anslutning av pumpenhet för avlopp

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is. 

VA-skiss för dagvattenanslutning

Är du permanentboende i din fastighet ska det installeras en vattenmätare. Du som fastighetsägaren ska se till att mätplatsen är godkänd att mätarkonsoler är fast förankrade när vi kommer för att sätta upp mätaren.

Mätplatsen ska vara:

  • placerad i låsbart utrymme
  • skyddad mot frysning och olämplig uppvärmning
  • gärna belyst
  • tålig mot spill och läckage av vatten, golvavlopp bör finnas
  • ventilerad för att undvika kondens och mögel

Bild över godkänd mätplats

Avveckla den slutna tanken

När spillvattnet är inkopplat måste man beställa en sluttömning av sin gamla anläggning hos VMAB. När detta är gjort är det viktigt att fylla igen det hålrum som blir i/efter den slutna tanken. Det finns två sätt, antingen att ta bort tanken och fylla igen hålrummet eller fylla tanken med grus eller annat fast material. Det är inte lämpligt att fylla den med vatten, då detta kommer försvinna med tiden när tanken åldras.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2016-04-05 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.