Tips vid strömavbrott

Strömavbrott kan bero på flera saker. Nätet som transporterar strömmen kan t.ex. bli skadat av åska eller grävarbeten. Vid sådana tillfällen gör vi givetvis allt som står i vår makt för att du ska få tillbaka strömmen så fort som möjligt.

Men ett strömavbrott kan också bero på något fel hemma hos dig, och därför är det bra om du så tidigt som möjligt försöker lokalisera var felet ligger.

 

Lokalisera var felet ligger

När delar av bostaden är strömlös:

Har en propp gått eller har en dvärgbrytare löst ut i proppcentralen?Byt propp eller återställ dvärgbrytaren. Kvarstår felet - tillkalla elinstallatör.


Har en huvudsäkring (propp eller dvärgbrytare) löst ut i mätarskåpet?
Byt propp eller slå till dvärgbrytaren.

 

När hela bostaden är strömlös:

Felsökning av jordfelsbrytare

 1. Slå till jordfelsbrytaren. Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning som var övergående. Om störningarna inträffar flera gånger bör hjälp sökas hos en elinstallatör.
 2. Slå till jordfelsbrytaren. Om den löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Skruva ur samtliga säkringar, eller slå ifrån automatsäkringarna.
  Slå till jordfelsbrytaren igen.
  Återställ därefter en säkring i taget till dess att jordfelsbrytaren ånyo löser ut.
  Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes.
 3. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar återställts finns felet i, eller före, centralen. Ta då hjälp av en elinstallatör.
 4. När felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp: fortsätt dra ur alla stickproppsanslutna apparater inkl. lamputtagsanslutna apparater som hör till gruppen.
  Slå därefter till jordfelsbrytaren.
  Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Ta hjälp av en elinstallatör.
 5. Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till dess att den ånyo löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt en fackkunnig person undersöka och reparera.

 

Har alla huvudsäkringar (proppar eller dvärgbrytare) löst ut i mätarskåpet?
Byt proppar eller slå till dvärgbrytarna en gång. Löser de ut igen - tillkalla elinstallatör. Felet är allvarligt och tyder på kortslutning någonstans.

 

Har grannfastigheten också strömavbrott?
Underrätta nätägaren, gärna i samråd med grannarna.

 

Tips att tänka på om strömmen går

 • Stäng av elementen. Om alla har elementen på när strömmen kommer tillbaka, kan hela elnätet bli överbelastat. Då går strömmen igen.
 • Öppna kylskåp och frys så sällan som möjligt.
 • Tappa upp dricksvatten. Om avbrottet blir långvarigt kan trycket sjunka i ledningarna, eftersom pumparna drivs med el.
 • Stäng av tvättmaskinen och vattenkranen. Ömtålig tvätt plockas ur. Luckan öppnas med hjälp av "nödöppningen", se bruksanvisning. (Observera att vattnet kan vara varmt och ge brännskador.)
 • Håll dig informerad. Följ driftinformationen här på vår hemsida, lyssna på radio och prata med grannarna.
 • Om strömavbrottet verkar bli långvarigt, välj ett rum - gärna i söderläge - som ni bestämmer er för att vistas i. Fäll ner persienner, dra för gardiner eller häng en filt för fönstret. Då minskar avkylningen av rummet. Använd stearinljus och värmeljus för ljus och värme. Varje människa avger under vila lika mycket värme som en 70-watts glödlampa. Låt därför alla sova i samma rum eller säng.

 

 

Att tänka på när strömmen kommer tillbaka

 • Hjälp till att mjukstarta elsystemet efter ett avbrott, genom att inte sätta igång alla element och apparater samtidigt. Detta gäller i första hand vid längre avbrott eller om du får ett kortare strömavbrott vid riktigt kallt väder.
 • Värm upp rummen i etapper - inte alla på en gång.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2013-06-24 Ansvarig: Lars Gustavsson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.