Vattnets utseende

Ibland kan det hända att ditt vatten har ett annorlunda utseende än vad du är van vid. Nedan hittar du några av de vanligaste orsakerna och hur du kan åtgärda problemen. Om problemet kvarstår ska du anmäla detta till oss via vår kundtjänst på tel 0456 - 81 68 80.

Vattnet är gulbrunt /rödbrunt
Ledningsnätet är ofta gjort av järn. Med tiden kan det bildas rost i ledningarna som kan lossna, särskilt i samband med reparationer. Rost är inte skadligt för hälsan, men det är trots allt ett problem som ska åtgärdas. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart.

Vattnet är vitt/gråvitt
Det finns troligen luft i vattnet. Luften har kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om vattnet får stå en kort stund försvinner luften. Detta är helt ofarligt.

Vattnet är grått/svart
Det är troligen mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola rejält i minst 15 minuter och se om det försvinner.

Vattnet är grönt/grönaktigt
Det beror troligen på fastighetens gamla kopparledningar som släpper ifrån sig koppar. Det är inte så hälsosamt - utan prata då med fastighetsägaren.

Vattnet lämnar vita utfällningar i kokkärl och på maskindiskad disk.
Detta beror på kalkutfällningar som kan uppstå vid upphettning av vattnet, detta kan uppstå trots låg kalkhalt i vattnet. Utfällningarna är ofarliga och kan avlägsnas med citronsyra eller ättiksyra.

Gå direkt till:

KONTAKT

Charlotta Wildt Persson, VA-chef
Tel:0456-81 68 75
E-post: charlotta.wildt-persson@solvesborgenergi.se

Uppdaterad: 2017-01-19 Ansvarig: Sven Ballovarre

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.