VA-utbyggnad Pukavik Västra

Ledningsarbetena är nu klara på västra delen av utbyggnaden (Vikaljungavägen). Det som i dagsläget återstår är att få pumpstationen godkänd efter besiktningen som utfördes under vecka 46, där finns fortfarande en del fel och brister som måste åtgärdas innan påkoppling av några fastigheter kan ske. Dessa fel kräver en större åtgärd än vad vi tidigare trodde, men beräknas vara åtgärdade till vecka 5.

Observera att man måste invänta skriftligt meddelande från Sölvesborg Energi innan anslutning får ske. Mer information om hur ni går tillväga vid anslutningen till det allmänna ledningsnätet kommer i samband med utskicket av förbindelsepunkter. Dessa utskick kommer så fort som möjligt efter att pumpstationen är godkänd.

Sölvesborg Energi ber om ursäkt för de eventuella problem som fördröjningen av inkopplingen kan ha orsakat för de berörda i området.

För er i berört område som önskar koppla in på det kommunala vatten och avloppsnätet, men inte gjort någon servisanmälan, kan ladda ner servisanmälan i PDF här

Ritning över etappindelningen

 

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2018-12-20 Ansvarig: Kundtjänst SEVAB

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.