Vanliga frågor

Kommer det att vara tvingande att ansluta sig?
SVAR: När det gäller betalning av anslutningsavgift så kommer vi inte att utöva betalningsplikt om man inte har för avsikt att ansluta sin fastighet till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Historiskt sett har det varit en hög anslutningsgrad i de områden där VA-försörjning byggts ut, vilket inneburit att vi inte behövt utnyttja vår rätt att utöva betalningsplikt. Sölvesborg Energi avsäger sig dock inte rätten att utöva betalningsplikt i framtiden. 

Vilka kommer att erbjudas möjlighet till anslutning till den allmänna VA-anläggningen?
SVAR: De som ligger innanför markerat område på kartan ». För de område där karta saknas kan man generellt tänka sig att hus/stugor som ligger samlade i en större klunga om 15-20 st eller fler kommer att ges möjlighet till anslutning.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2016-03-18 Ansvarig: Kundtjänst SEVAB

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.