Gator och Vägar

Sölvesborg Energi sköter det löpande underhållet av det kommunala gatu- och vägnätet.

Mindre arbeten, och underhåll, sköter vi periodiskt. Större ombyggnader och nyanläggningar görs efter beställning eller anbudsförfarande.

Trafikverkets ansvar

Utöver Sölvesborgs kommun finns även Trafikverket som väghållare. Trafikverkets ansvar är bland annat våra länsvägar och en stor del av vägnätet ute på Listerlandet.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2014-06-13 Ansvarig: Sven Ballovarre

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.